Friday, February 11, 2011

A children's sermon at L'viv UMC.